DSC09561.jpg

Nieuwsgierig naar wat paardencoaching jou kan brengen?

Een paard kan je helpen blinde vlekken te ontdekken. Door het spiegelend vermogen van het paard ervaar je duidelijk welk gedrag jouw blinde vlek oproept. Het is een krachtig instrument. Paarden zijn authentiek. Ze spreken je aan op wie je echt bent. Ze focussen zich op de diepere laag in jou. Een paard wil duidelijkheid en kan zich vanuit die wens met je verbinden en interactie aangaan. 

Visie op coaching

Door coaching bewust worden van je eigen krachten, mogelijkheden en gevoelens. Samen werken om beperkende overtuigingen om te zetten in helpende overtuigingen. Je krijgt de ruimte te ontdekken dat je keuzevrijheid hebt in je manier van handelen. Hierdoor neemt zelfacceptatie en het zelfsturend,- lerend,- en oplossend vermogen toe. Uitgangspunten zijn jouw persoonlijke waarden, ambities en talenten. Binnen de coaching worden paarden ingezet als middel om de gewenste doelen te bereiken.

Het paard als spiegel

Bij paardencoaching worden paarden ingezet. waarbij  gebruik wordt gemaakt van het spiegelend vermogen van een paard. De kracht van paarden is dat zij emoties van anderen kunnen spiegelen. Ze voelen energie feilloos aan en scannen de lichaamshouding van de ander. Of dit nu een mens of een ander lid uit de kudde is. Door te spiegelen ontstaat inzicht in eigen handelen, denken en voelen. Waar sta ik nu en waar wil ik heen. Kernwoorden hierbij zijn bewustwording en het (her)ontdekken van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Lees hier een interview dat ik gaf voor ‘Paard en Kracht’.  

Voor wie

Coaching met behulp van paarden is voor iedereen die met een leer- en ontwikkelingsvraag aan de slag wil. Kinderen en volwassenen kunnen binnen groepsverband, teamverband of individuele sessies gaan ontdekken hoe het is om ervaringsgericht en oplossingsgericht te werken aan het zoeken naar juiste wegen en kansen.

Samen met jou wordt doelgericht een veranderingsproces in gang gezet om middels het werken met paarden jouw kracht(en) te (her) ontdekken. De leer- en ontwikkelingsvraag kan liggen in de werk of persoonlijke/relationele sfeer

De praktijk

De uitzending op NPO Zapp van Zapp Echt Gebeurd over Sarah die een ernstige angststoornis heeft. Om haar zelfvertrouwen terug te winnen heeft ze onder meer paardencoaching.