Curriculum Vitae

Opleiding

2017/2018  Uitgebreide basis training motiverendegespreksvoering

2014-2015  Post HBO Excellent coach, Registercoach bij Horsense PAS

2013-2014  Post HBO cognitief gedragstherapeutisch werker RINO

2006-2007  Opleiding Sociale Vaardigheidstraining Groepsmatig bij Collegio

2000-2001 ORUN basisinstructeurs opleiding voor pony en paard

1994 – 1998: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening),                    activiteitenbegeleiding/therapie met hoofdvak dans en beweging

1992-1994 Verblijf op Aruba (zie werkervaring)

1991-1992  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Creatieve therapie Drama

1989 – 1991 HAVO (instroom in 4e jaar vanaf de “Vrije School Nijmegen”)

Werkervaring

2006/ 2010  Trainer/coach bij Centrum voor Sociale leeractiviteiten van stichting Oosterpoort jeugd.

2006/ 2007  Assesor bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2005/2007  Medewerker PGB bureau “Hajo Koning”: eigen SOVA groep,

Fantasie  & Spelgroep, Kinderatelier en paardrijd activiteiten. Tevens  PR organisator.

2004/ 2006 Trainer sociale vaardigheden bij middelbaar beroepsonderwijs Merlet College:   freelance basis.                       

2002/2004  Trainer sociale vaardigheden bij middelbaar beroepsonderwijs via Bureau Jeugdzorg                    Brabant Noordoost: freelance basis.

1998/heden: Trainer/coach bij de jeugdpsychiatrische kliniek “Karakter”, locatie Nijmegen. Tevens          gedragstherapeutisch werker: cognitieve gedragstherapie met inzet van dieren

1998/2003  Activiteitentherapeut op de pedagogische boerderij van het orthopedagogisch  centrum  Ottho Gerhard Heldring

1993/1994: Remedial Teaching, basisschool Aruba (deeltijd)

1993/1994: Leidster peuterschool, Aruba (deeltijd)

1993  Tour guide op touristenboot, Aruba

1992     Gids/toeristenbegeleidster op manege “El Paso”, Aruba.

Cursussen

 • Video-interactiebegeleiding cursus
 • Praktische dierverzorging zorgsector cursus
 • Controle Fysieke Beheersing cursus
 • Introductie cursus NLP
 • Cursus “sociale en communicatieve vaardigheden voor jongeren; een groepstraining” RINO
 • Cursus kinder en jeugdpsychiatrie SKJPON
 • Cursus paardenfluisteren bij Hippodroom
 • Cursus sociale vaardigheidstrainingen voor groepen en individueel aanbod
 • In bezit van didactische onderwijsbevoegdheid (verklaring op 18 januari 2001 afgeven)
 • Cursus train de trainer: Emotieregulatie training volgens de Bruin, Koudstaal en Muller
 • Cursus Brainblocks autisme
 • Cursus werken met blended protocollen “doepressie, dappere kat, BPTG oudertraining” E-health
 • Cursus CGT binnen Karakter jeugdpsychiatrie
 • Webinars VGCT
 • Cursus ontdek paardencoaching bij Dekker consult
 • Cursus systemisch werken: de kracht van de kudde bij Horsense Deurne
 • Oplossingsgericht coachen/KOT

Overige ervaring

 • Therapie en trainingen voor kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychiatrische problematiek
 • Trainingen sociale vaardigheden
 • Groepsbegeleiding en individuele begeleiding van volwassenen en kinderen
 • Opvoedingsondersteuning met behulp van paarden
 • Psycho-educatie voor ouders en kinderen