Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die Kernkracht Paardencoaching verwerkt.

Kernkracht Paardencoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Kernkracht Paardencoaching verwerkt: –

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Kernkracht Paardencoaching verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige gegevens van u die u verstrekt tijdens contacten en trainingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Kernkracht Paardencoaching hecht er veel waarde aan om hier vertrouwelijk en integer mee om te gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Kernkracht Paardencoaching persoonsgegevens verwerkt.

Deze gegevens stellen Kernkracht Paardencoaching  in staat om:

– de overeenkomst die klanten met Kernkracht Paardencoaching  sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

– klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

– dienstverlening te kunnen leveren;

– klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

– dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.

Kernkracht Paardencoaching  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kernkracht Paardencoaching  verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Kernkracht Paardencoaching

– dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

– dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kernkracht Paardencoaching  met u heeft gesloten;

– u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Links naar andere websites. Kernkracht Paardencoaching is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop anderen omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Google Analytics. Voor analyse-doeleinden maken we onder andere gebruik van Google Analytics. Zie hiervoor het privacy beleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun je dit per email bij op info@kernkrachtpaardencoaching.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Kernkracht Paardencoaching opnemen en probeert Kernkracht Paardencoaching er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact opnemen met Kernkracht Paardencoaching.

Uiteraard zal Kernkracht Paardencoaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kernkracht Paardencoaching.

Persoonsgegevens beveiligen.

Kernkracht Paardencoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Kernkracht Paardencoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom regelmatig deze privacy verklaring voor een update.

Google Analytics disclaimer.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Privacyreglement Kernkracht Paardencoaching versie april 2019